Virement, handelsuttrykk som betegner gjensidig avregning; overføring av penger fra én post i budsjett til en annen.