Viola d'amore, populært strykeinstrument på 1700-tallet, har 5–6 spillestrenger og like mange resonansstrenger, gripebrett uten tverrbånd. En videreutviklet engelsk utgave hadde 7 spillestrenger og 14–15 resonansstrenger. I nyere tid har bl.a. Paul Hindemith komponert for dette instrumentet.