Vinterstøing, utgytt laks, sjøørret eller sjørøye som overvintrer i ferskvann til den vandrer ut i sjøen igjen om våren. Kvaliteten på fisken er meget dårlig, og det er forbud mot å fiske slik fisk. Etter kort tid i sjøen vil kvaliteten bedres vesentlig.