Vinkelsalamandere, amfibiefamilie i ordenen haleamfibier. Omfatter 59 arter i 9 slekter utbredt i Sentral- og Øst-Asia til Japan, Kina og Taiwan. Kroppslengde 10–21 cm. Flere av artene lever hele livet i vann, og lungene er små eller mangler helt. Mange av artene lever i hurtigstrømmende fjellbekker med høyt oksygeninnhold. Noen arter har skarpe klør. De har ytre befruktning og legger et par sekker med 35–70 egg. Hos noen arter vokter hannen eggene.