Vinkelmåler, sommerfuglart i familien måler, Geometridae. Den voksne er brungrå med grønt skjær og tettstilte bølgelinjer på både for- og bakvingene, vingespenn 15–18 mm. Larven blir opptil 18–20 mm lang, er grønn med en rød ryggstripe og svakt gule sider. Overvintrer som egg, særlig på frukttrær. Unge larver gnager på blomstene, som eldre lever de av bladkjøttet (skjeletterer), ofte spinnes bladene sammen mot midtnerven, og gnaget foregår skjult. Selv om den er alminnelig i Sør-Norge, betyr skaden relativt lite.