Vindusedderkopp, edderkoppart i familien Amaurobiidae (ofte plassert i Dictynidae). Kroppen er brun med mørkere hode. I fremre halvdel på bakkroppen er det et avlangt svart merke omgitt av hvit marmorering. Kroppslengde uten ben 5–9 mm. Den er vår vanligste cribellate edderkopp, dvs. edderkopper med ekstra spinnplate som påfører en tynn tråd i et tett siksakmønster over hovedtråden. Vindusedderkoppen spinner et løst, uregelmessig nett over et loddrett underlag. I sentrum spinner den et skjulested inn i en sprekk el.l. der den lurer på byttedyr som kommer krabbende. Arten er meget vanlig i Norge og sees på husvegger, steinmurer, trær o.l.