Vindkjel, luftfylte beholdere anordnet på suge- og trykksiden av stempelpumper til å utjevne trykksvingninger som opptrer på grunn av den støtvise levering i suge- og trykkledningen. Den vekslende sammentrykningen og utvidelsen av den innesluttede luftmengden i vindkjelen virker som støtpute.