Vindelsvermer, sommerfuglart i familien tussmørkesvermere. Den ligner ligustersvermer, men bakvingene er ensfarget, ikke røde, med tre mørke tverrstriper. Vingespenn 98–120 mm. Arten hører hjemme i Sør-Europa og Afrika og kommer særlig på sensommeren og høsten flygende mot nord. Den flyr i skumringen og suger nektar av blomster. Vindelsvermeren er funnet i alle Norges fylker.