Vimme, benfiskart i karpefamilien. Den ligner brasme, men er slankere. Snuten er konisk og stikker ut foran underkjeven. Den har kort ryggfinne og kløftet halefinne. I gytetiden får den mørkere overside og rødoransje underside, strupe og parete finner. Størrelse opptil 50 cm og 1 kg, men vanligvis bare 20–30 cm. Den lever i innsjøer, elver og brakkvann flekkvis utbredt i Europa og Sovjetunionen. I Europa finnes den bl.a. i Sverige (i sørøst og Vänern), Nord-Tyskland og i Baltikum. I Baltikum og ved Svartehavet brukes den som matfisk.