Viderespinning er en fornorskning av det tyske uttrykket fortspinnung. Begrepet beskriver en melodisk utvikling av en motivisk idé og blir oftest brukt om den polyfone musikken i barokken. Den kompositoriske teknikken består i å kombinere repetisjoner, intervalliske omplasseringer og sekvensering med en motorisk rytme. Resultatet blir en sammenhengende asymmetrisk melodilinje med sterk fremdrift. Slik kan barokkmusikkens melodilinjer oppleves som en bølgebevegelse uten kadenser som skaper periodeinndelinger.