Elever som fullførte vg2 i utdanningsprogram for studiespesialisering og hadde valgt russisk som fremmedspråk, hadde i årene fra 1994 til 2013 mulighet til å ta vg3 ved Norsk-russisk videregående skole i Moskva. Det var Skedsmo videregående skole som administrerte dette tilbudet. Norsk-russisk videregående skole ble finansiert over statsbudsjettet i tillegg til bidrag fra Skedsmo videregående skole. I 2013 ble det kjent at Fylkesrevisjonen i Akershus og Østfold hadde meget kritiske merknader til måten disse midlene var blitt brukt på. Det kom blant annet fram at det var blitt overført millionbeløp til skolen i Russland over flere år, uten at Skedsmo videregående skole hadde fått god dokumentasjon på hva pengene var gått til. På denne bakgrunn vedtok fylkesutvalget i Akershus i mai 2013 å avvikle sitt engasjement ved Norsk-russisk videregående skole.