Videlicet, det vil si, nemlig (som innledning til en nøyere forklaring). Den engelske forkortelse er viz.