Vidame, kaltes i Frankrike i middelalderen verdslige personer som representerte en høy geistlig lensherre, og hadde ansvaret for forsvaret av dennes eiendommer.