Veteranforeninger, sammenslutninger av tidligere krigsdeltagere. Tyskland hadde sitt Reichskriegerbund, senere kalt der Kyffhäuser Bund, helt fra 1873. Etter den første verdenskrig fikk Frankrike sitt Croix de feu (Ildkorset), Storbritannia sin British Legion og USA sin American Legion. Etter den annen verdenskrig ble det opprettet veteranforeninger i alle deltagende land, i Norge Krigsdeltagerforbundet og Norges Krigsseilerforbund, som begge er medlemmer av World Veterans Federation.