Vesteuropeisk tid, sonetid tidligere benyttet i mange europeiske land, men nå i bruk bare i Storbritannia, Irland, Island, Portugal, på Færøyene og Kanariøyene og i en del afrikanske stater. Tidssone = 0, lik Greenwich middeltid. Se også tidssoner.