Vesikulær, om lavabergart med tallrike hulrom (vesikler), dannet ved at gasser har unnveket under størkningen. Hulrommene kan senere fylles av mineraler. Pimpstein er et eksempel på en vesikulær bergart.