Vesel, eldre fellesnavn for røyskatt og snømus, to rovdyrarter i mårfamilien.