Vertikallibelle, libelle som brukes for å sikre at vertikalsirkelen får korrekt orientering ved måling av vertikalvinkler. På nyere vinkelmålende instrumenter (se teodolitt) er oftest vertikallibellen erstattet med såkalt automatisk vertikalsirkelindeks.