Vers libres, frie vers, vers frigjort fra de tradisjonelle regler for rytme, cesur, rim etc. og uten noe bestemt antall stavelser i hver linje eller strofisk ordning av linjene. Vers libres fikk sitt gjennombrudd i fransk diktning på slutten av 1800-tallet, til dels under sterke protester fra flere hold, og er brukt av mange franske lyrikere på 1900-tallet.