Verp, også kalt varp eller kast, større eller mindre hauger av steiner eller pinner som er kastet sammen. Fra nordisk område er verp særlig kjent fra skogsdistrikter, ved hvilesteder, en kilde eller et veiskille. Alle som gikk forbi, hadde plikt til å «ofre» til verpet eller «hilse» det. Mange sagn er knyttet til disse verpene, ofte om drap og ulykker.