Vernepliktig befal, utdannet befal som ikke søker eller oppnår tilsetting som yrkes- eller åremålsbefal, og yrkesbefal som tar avskjed før aldersgrensen. Vernepliktig befal kan inndeles i vernepliktig ulønnet befal som har tjenesteplikt under repetisjonsøvelser som for sin årsklasse, og vernepliktig lønnet befal som har en viss fast årlig godtgjørelse mot en noe større tjenesteplikt.