verneområder i Asker

Utsikt over Semsvannet fra toppen av Skaugumåsen.

Det er en rekke kulturminner, naturminner og naturreservater i Asker kommune i Viken fylke.

 • Asker prestegård, gårdsnummer 1, ble bosatt flere hundre år fvt. Der finnes flere oldtidsminner, blant annet Prinsehaugen. Hovedbygning, drengestue, stabbur, driftsbygning og lysthus er fredet.
 • Bjerkøya er ei øy i Blakstadbukta i Oslofjorden. Bjerkøya gård ble utparsellert til landsteder på begynnelsen av 1900-tallet. Naturminne på fem dekar inneholder Oslofeltets fossilførende bergarter med verneverdig vegetasjon. Foldede mellomordoviciske bergartslag og kalkfuruskog.
 • Bjerkås er del av Oslofeltet og har tre geologiske naturminner. På Bjerkåsholmen, i Bjerkåsholmveien og på Djuptrekkodden er det opprettet naturminne for å verne fossilførende bergarter.
 • Elnestangen naturreservat er geologisk typeområde for eldste mellomordovicium-tiden i Oslofeltet (Elnesformasjonen).
 • Hagahogget er kommunens høyeste ås; 459 meter over havet. Åsen ligger nordvest for Asker sentrum i Oslofeltet. Den er bygd opp av permiske eruptiver og danner en bratt kant mot sør der disse ligger over løsere kambrosiluriske skifere. Området har barskog og alm-lindeskog. Sentrale og østlige deler av Hagahogget er naturreservat.
 • Holmen gård lå frem til 500-tallet på en holme innerst i Holmenbukta, men innerste del av bukta er senere fylt igjen. I middelalderen het stedet Holmsbudir etter bodene som ble benyttet til saltutvinning. Holmenskjæret var en viktig havn for utskipning av tømmer og kalk. Det var også tingsted. Gjestgiveri fra 1663. Holmen gård og gjestgiveriet brant i 1678, men ble satt opp igjen. Holmenskjæret var også utskipningshavn for is fra Syverstaddammen. Ved siden av ligger Presteskjær, som er opparbeidet til friområde. Presteskjær og Holmenskjær naturminner er geologiske lokaliteter for overordoviciumtidens fossilførende skifre i Oslofeltet.
 • Hvalskjæret sjøfuglereservat utenfor Hvalstrand er opprettet for å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser.
 • Konglungen er ei halvøy mellom Leangbukta og Bjerkøysundet. Til Konglungen hører også Konglungøya utenfor. Konglungøyas eldste hus er Strandsitterhuset, som er et fraktemannshus flyttet fra Ostøya i 1820. Fra Strandsitterhuset går Kystkulturstien til Vollen. På Sundbakken lå Postskolen i 1942–1990. Bygningen er senere benyttet til feriebolig. Løkenesskogen naturreservat har kalkovn, steinbrudd, edelløvskog og flere sjeldne planter. Konglungen naturminne er en geologisk strandprofil som viser overgang fra yngste del av ordovicium til silurtiden.
 • Lille Bjerkøyskjær naturreservat er hekkeplass for sjøfugl.
 • Linlandveien i Vollen i Oslofeltet har et fossilt askelag fra mellomordovicium som geologisk naturminne.
 • Neselva naturminne er ei elv som renner fra Vestmarka til Nesbru og ut i Oslofjorden i Holmenbukta – sundet mellom Landøya og Holmen.
 • Nesøytjern naturreservat på Nesøya inneholder edelløvsskog og sumpvegetasjon.
 • Nordre Skaugumåsen naturreservat. Utsiktpunkt.
 • Oppsjømyrene naturreservat omfatter Drengsrudmyr, Lille Oppsjømyr, Abbortjernmyr, Langemyr og Jentemyr. Området har nedbørsmyr og jordvannsmyr. Kalkrike bergarter.
 • Semsvannet naturreservat.
 • Skaugumåsen naturreservat.
 • Spannslokket er en holme vest for Brønnøya. Et geologisk naturreservat viser overgangen mellom ordovicium- og silurtidens fossilførende skifre i Oslofeltet.
 • Spirodden
 • Terneholmen
 • Tuemyr
 • Ulvungene
 • Ulykkesskjær
 • Viernbukta naturreservat ligger helt øst på Brønnøya.
 • Åstad gårdBillingstad er oldtidsvei, og det er funnet et sverd fra eldre jernalder på gården. Kalkbrudd som hadde betydelig leveranse til blant annet Akershus festning. Åstad sag i Skustadelva i 1618 og kvern i 1690 og 1826. Deleid av Nesøygodset og kirken 1647. Eier fra 1891 var Thorvald Prebensen, som var redersønn fra Risør og leder for den private Frogner høiere almenskole i Kristiania. Isskjæring i Åstaddammen og utskipning av is fra Holmen. I dag er gården overnattings- og kurssted og kafé i samarbeid med vertskapet på Berger Gård på Hvalstad. Våningshuset er fra 1600-tallet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Terje Borsheim

Fra mai 1951 til april 1957 bodde jeg med mine foreldre,onkel og fire yngre søsken på drengestua på Asker Prestegård. Jeg skulle gjerne vite hvor gammel drengestua er, årstall fra når? Da vi kom til Asker i 1951 var det Carlsen som var sokneprost, men jeg kommer ikke på soknepresten som fulgte etter Carlsen. Han døde forøvrig like før vi flyttet. Har du hans navn også? På forhång takk. Mvh Terje Borsheim.

svarte Svein Askheim

Dette vet nok medarbeidere ved Asker kirke og Asker kommune. Desverre har ikke jeg noe svar. mvh Svein

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg