Verktøygodtgjørelse, godtgjørelse som avtales, oftest i tariffavtale, for at arbeidstageren selv skal holde seg med verktøy.