Verksmester, leder for produksjons-, monterings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeid i industribedrift.