Verdenssjel er et åndelig prinsipp som ifølge enkelte filosofer (blant annet stoikere, nyplatonikere, Friedrich von Schelling) virker i og gjennomtrenger verdensaltet.