Verde antico, serpentinmarmor, en grønnlig, flekket bergart som poleres og brukes som fasade- og prydstein. Den består vesentlig av serpentin – mineraler med hvite årer av kalsitt eller magnesitt. Bergarten brytes i nærheten av Larissa, Hellas, og ble brukt allerede i det gamle Roma.