Ver sacrum, uttrykk for en gammelitalisk skikk. I tilfelle av uår eller annen nød ble alt som våren frembrakte av mennesker, dyr og planter, viet til en guddom, oftest Mars. Dyr og grøde ble ofret, og de mennesker som ble født i dette tidsrommet (mars–april), måtte utvandre når de nærmet seg voksen alder.