Vepsebolklanner, insektart i familien klannere. Vingene er brunsvarte med en skrå, rødgul flekk foran på hver dekkvinge. Lengde 2,6–3,4 mm. Arten hører hjemme i Nord-Amerika, der den naturlig lever i vepsebol, men har både i Amerika og Europa, deriblant Norge, spredt seg innendørs der larvene lever av tørket plante- og dyremateriale, særlig av tørre insekter. Noen ganger finnes de i matvarer, men sjelden tallrike. I private hjem gjør de sjelden skade. I museer har den opptrådt som skadedyr på herbarier, insektsamlinger og utstoppede dyr. Bare larvene tar næring til seg. Arten er partenogenetisk, dvs. at alle er hunner som formerer seg uten befruktning.