Venturekapital, såkornkapital, egenkapital (aksjekapital og ansvarlige lån) til utvikling av ventureprosjekter med høy risiko.