Veligerlarve, en frittsvømmende larveform karakteristisk for muslinger og bak- og forgjellesnegler som lever i havet. Larvekroppen har et lappet svømmeseil, et såkalt velum med en flimmerhårkant. Ligner på mange måter larveformen trochophora, som også finnes hos flerbørstemark, og er et utviklingsstadium som følger etter den.