Vektorprosessor, beregningsenhet i datamaskin, spesialkonstruert for meget rask tallbehandling; mens en tradisjonell (skalar) prosessor håndterer ett og ett tall om gangen, kan en vektorprosessor håndtere flerkomponentdata, dvs. hele sett av data, med én instruksjon. De største tallknuserne, de såkalte superdatamaskinene, gjør utstrakt bruk av vektorprosessering.