Vektklasser, konkurranseklasser oppsatt etter kroppsvekt i mange kamp- og kraftidretter, bl.a. i boksing, bryting, vektløfting, judo og karate. Innført for at konkurrenter skal ha noenlunde like fysiske forutsetninger. Klassene betegnes nå vanligvis med tall som angir øvre kilogrense for klassen, i boksing benyttes ennå tidligere betegnelser (fluevekt til tungvekt). Vektklasser forekommer også i andre idretter, f.eks. roing.