Vekstretardanter, syntetisk fremstilte organiske stoffer som i små mengder nedsetter veksthastigheten hos planter. De brukes f.eks. i veksthus for å oppnå kortere stengler og hurtigere blomstring hos mange prydplanter. Som stråforkortere brukes vekstretardanter i jordbruket for å få frem kornplanter med kortere og stivere strå og mindre utsatt for legde. Blant vekstretardanter kan nevnes Amo-1618, Phosphon-D og CCC. I noen tilfeller virker vekstretardantene ved å hemme syntesen av plantehormonet gibberellin.