Vekstjord, jord med en slik sammensetning av mineralsk og organisk materiale at den er godt egnet som dyrkingsmedium for planter i park, hage og lignende. Vekstjorden kan være matjord eller kunstig blandet jord, f.eks. sand blandet med torv.