Veksthusgresshoppe, gresshoppeart i familien hulegresshopper, Rhaphidophoridae. Som voksen 2 cm lang, gulbrunt spraglet, vingeløs gresshoppe med 8 cm lange antenner og kraftige springben. I Norge og ellers i Europa finnes arten bare i veksthus. Den er lyssky og eter bare om natten; om dagen holder den seg gjemt ved varmerørene i veksthusene eller i mursprekker. Maten er unge, saftige planter, særlig i stiklingsbed, tulipaner, tomatfrukter, samt insekter og smådyr. Skaden på planter foregår særlig om høsten og i vinterhalvåret. Den har siden 1911 sporadisk kommet inn i landet med innførte plantesendinger.