Vekselvirkningslæren er en filosofisk teori som sier at kropp og sjel står i årsaksforbindelse med hverandre. Det motsatte er parallellhypotesen. Se også René Descartes.