Vekselobligasjonslån, form for kortsiktig kausjonslån som ytes av banker. Tilbakebetalingen skjer gjerne i avdrag (f.eks. 10 % av lånebeløpet). Lånedokumentet, vekselobligasjonen, lyder på tilbakebetaling om et visst antall måneder, men hvis ikke forutsetningene for lånet har endret seg vesentlig, kan låntageren fornye det mot avdrag og en ny obligasjon på samme antall måneder. Banken forlanger minst to selvskyldnerkausjonister, som gir kausjon i form av endossement: obligasjonen lyder på betaling til 1. kausjonist, som endosserer dokumentet til 2. kausjonist, som igjen endosserer det til banken.