Vekselbjelke, bjelke som legges på tvers av bjelkelagets retning ved åpninger som er større enn bjelkeavstanden. Vekselbjelken er opplegg for bjelkene som blir brutt av åpningen (stikkbjelker), og overfører oppleggskreftene fra disse ut til åpningens sider.