Veiolje, produkt ved raffinering av råolje. Består av en blanding av destillat og destillasjonsrest med høy viskositet og høyt asfaltinnhold. Blir benyttet i blanding med steinmateriale til veidekke (oljegrus).