Veikarse, flerårig, vandrende planteart i korsblomstfamilien. 20–50 cm høy, med dobbeltfinna blad og gule blomster. Innført art, vokser i veikanter og på avfallsplasser til Trøndelag, mer sjeldsynt til Troms og Finnmark. Veikarse sprer seg med frø, med nedliggende stengler som slår røtter fra leddknutene, og med krypende formeringsrøtter. Den opptrer som ugress i åker og eng, men er spesielt brysom i planteskoler, hager og parker, ofte under og innimellom prydplanter. Den kan derfor være vanskelig å bekjempe både med mekaniske tiltak og kjemiske midler.