Vederlager er en bygningsdel som tar opp trykk fra hvelv eller bue.