Vassveronika, flerårig planteart i maskeblomstfamilien. 20–60 cm høy, innhul stengel, småtaggede, snaue blad og blekblå blomster. Vokser i bekker og ved vann på Østlandet, Sørlandet og i Rogaland.