Vassrevehale, to- eller flerårig art i gressfamilien. 10–30 cm høyt blågrønt aksgress, den nederste delen kryper og har flyteblad. Smalt, lysegrønt aks. Sirkumpolar art som vokser i vann og dammer i hele landet opp til 1400 moh.