Vassrørkvein, flerårig art i gressfamilien. 60–150 cm høyt toppgress som ofte er grenet, toppen er svakt hengende og rødbrun. Eurasiatisk art som vokser på fuktig skogbunn og i vann. Har en sørlig utbredelse i Norge, fra Vest-Agder til Hedmark og Oppland.