Vasspepper, sommerettårig planteart i slireknefamilien. 20–60 cm lang, oppreist stengel med hele blad og blomstene i små aks fra bladhjørnene. Har en brennende skarp smak. Vanlig på fuktige steder i lavlandet nord til Nordland. Opptrer som ugress på jord som er sur og dårlig grøftet, men er sjelden noe problem i åker som er i god hevd.