Vasskjeks, flerårig art i skjermplantefamilien. 30–100 cm høy med finnete blad og hvite blomster i skjerm. Den lukter som selleri og er giftig. Sumpplante som er funnet noen få steder i lavlandet i Sør-Norge, særlig rundt Oslofjorden. Vasskjeks er fredet.