Vassildfamilien, benfiskfamilie i ordenen laksefisker. Omfatter 19 arter utbredt pelagisk på dypere vann i de fleste hav unntatt i arktiske. De har en lang, sølvblank kropp med store skjell. De største artene blir opptil ca. 60 cm. Munnen er liten. De har store øyne og fettfinne. To arter forekommer i norske farvann: vassild og strømsild.