Vass-slirekne, flerårig vandrende planteart i slireknefamilien. 20–150 cm lang, med krypende jordstengel, hele blad og lyserøde blomster i et kort, tett aks. Sirkumpolar art som vokser i grøfter og vann, men også på tørre steder. Vannvoksende individer har langskafta blad med hjerteforma grunn og avrunda ende, mens de landvoksende individene har sittende blad med kileforma grunn og tilspissa ende. Finnes på Østlandet og langs kysten til Finnmark. Opptrer som ugress i åpne grøfter og kanaler, dessuten i alle slags åkerkulturer, men er sjelden noe stort problem i Norge.