Varpa, gammelt svensk presisjonsspill hvor man kaster en flat og rund skive av sten eller (vanligvis) metall så nær som mulig en målstikke opp til 20 m unna. Skiven har fordypninger for fingrene på undersiden og gis en rotasjon gjennom luften. Vekten er valgfri, men normalt 1–4 kg. Varpa har lengst tradisjoner på Gotland og spredde seg derfra til fastlandet. Svensk mesterskap er holdt fra 1946.