Varmeolje, mineralolje brukt som medium for varmetransport i oppvarmingssystemer. Varmeolje oppvarmes vanligvis i en oljefyrt kjel til ca. 200–300 °C, og sirkulerer i et lukket system tilsvarende et sentralvarmesystem for varmt vann.